1.6 Prodej medu

Včely si med připravují bezchybně, proto je potřeba zajistit, aby med nebyl poškozen nebo znečištěn dodatečně.

Vytočený med včelaři připravují na prodej v malém spotřebitelském balení, nebo ho prodávají ve velkém výkupcům. Pokud má včelař řádně schválené prostory pro zpracování medu, může svůj produkt nabízet i v běžné obchodní síti. Včelař však může své produkty zájemcům prodávat i v případě, že nemá schválenou medárnu, mluvíme o tzv. prodeji ze dvora. Vždy ale platí, že výrobce není anonymní a nese za své výrobky odpovědnost.

Obaly na med musí být čisté. V praxi to znamená používat pouze nové sklenice, protože málokdo má možnost prokázat, že je schopen sklenice umýt skutečně dokonale. To platí i o víčkách. Med v obchodní síti musí mít i odpovídající etiketu s uvedením názvu produktu, tedy med, jména a adresu producenta, země původu, hmotnosti obsahu a data minimální trvanlivosti.

Při nákupu medu přímo od včelaře se můžeme snadno přesvědčit, v jakých podmínkách med získává a zpracovává, a to je nejjistější způsob, jak získat skutečně kvalitní produkt. Při nákupu na trhu nebo např. u silnice je dobré si ověřit alespoň to, zda je prodejcem výrobce nebo anonymní překupník. Za kvalitní výrobek se nikdo nestydí a ochotně ho podepíše, aby se spokojený zákazník mohl po čase vrátit pro další nákup. Dokladem toho, že výrobce skutečně dbá na kvalitu produktu, může být i předložený protokol o rozboru medu v akreditované laboratoři nebo osvědčení, že med vyhovuje normě kvality „Český med“. Svoji hodnotu mají i diplomy a ocenění získaná v různých soutěžích.

Med nabízený v obchodní síti může mít kvalitu velmi rozdílnou. Na co si dát při nákupu pozor? Prvním ukazatelem jakosti je obsah vody. Ani tekutý med za podmínek běžných v obchodě nesmí téct jako voda. Hustotu poznáme i bez otevření, stačí sklenici otočit a podívat se, jak je hustý – čím hustší, tím lepší. Rozdíly nejlépe posoudíme, porovnáme-li několik různých výrobků.

Krystalické medy mohou mít také zvýšený obsah vody, ale u těch se to tak snadno nepozná. V krystalickém medu by neměly být žádné bublinky plynu, protože to znamená, že je nakvašený.

Na etiketě musí být uvedena země původu medu. Pozor na medy, které jsou deklarovány jako směs medu z různých zemí. Takové medy mohou mít dobrou kvalitu, ale také nemusejí. Pozor také na med, který je podezřele levný.