1.1 Nemoci včel

Včelstva včely medonosné musí neustále čelit nepříznivým vlivům, které mohou negativně ovlivňovat jejich zdraví a kondici. Mezi nejvýznamnější patří zejména:

  • nesprávná nebo nedostatečná péče včelaře
  • environmentální vlivy (intenzivní zemědělství, pesticidy, vlivy počasí)
  • nemoci a škůdci

Ke správné včelařské praxi by kromě snižování infekčního tlaku a poskytnutí vhodných podmínek měla patřit i pravidelná prohlídka včelstva spojená s rozebráním včelího díla a zhodnocením zdravotního stavu dospělých včel i plodu. První známky zhoršené kondice včelstva jsou nejčastěji patrné na plodu, a proto by měl včelař zdravý a nemocný plod umět rozeznat.

Zdravý a nemocný plod

Typickým signálem, že něco není v pořádku je tzv. mezerovitost plodu. Příčin může být celá řada a včelař by po jejím objevení měl být vždy ve střehu a snažit se přijít na její primární příčinu.

Dobrá mladá matka klade souvisle bez mezer. Buňku nezaklade v případě, když například na dně vyčnívá drátek.Vynechané buňky jsou pak vedle sebe v řadě, jako podle pravítka. Zejména starší matky mohou klást nepravidelně. Ve zdravém plodu se vyskytuje cca 5-10 % nezakladených buněk. Včely tyto prázdné buňky využívají například k vytápění.

Včely však plod nevychovávají ze všech vajíček, která matka naklade. Plochu plodu regulují podle toho, kolik plodu jsou schopny nakrmit a vyhřát. Důvodem může být nedostatek vody, pylu či medu. Pokud se zásadně změní podmínky, přiměje to včely nejen k redukci plochy vajíček, ale i k likvidaci otevřeného plodu. V buňkách pak mohou zůstat zbytky vysátých larev.

Po zavíčkování se larvy vyvíjejí dál bez příjmu potravy. Ve stadiu zavíčkovaného plodu je zdravý plod dlouho čistě bílý. Pigmentace u zdravých kukel začíná od složených očí, o den později ztmavne celé tělo a následující den se líhne dospělec. Zdravý plod se na plástu zpravidla líhne tak, jak matka kladla – od středu k okrajům. V ploše nezůstávají zbylé nevylíhnuté buňky.

Larva však může onemocnět nějakou infekcí. Velmi vnímavé jsou zejména nejmladší larvy. Ve včelstvu s dobrým čistícím pudem dělnice nemocné larvy odstraňují a zůstávají po nich jen mezery.

Po úhynu larvy se může viditelně změnit i víčko buňky. Může být propadlé, perforované, odlišně zbarvené. V buňce mohou být zbytky larev.Několik minut poté, co dělnice buňku otevřou a nemocnou larvu odstraní, zůstávají okraje buňky otřepané se zbytky víčka. V prvních fázích nemoci se v okolí takto vyklizené buňky nacházejí zdravé bílé larvy či kukly stejného stáří.

Pohled také upoutá, pokud jsou na ploše vylíhnutého plodového plástu ojedinělé nebo hojnější zavíčkované buňky. Po jejich otevření často vidíme něco nezdravého - zbytky tkání, hodně opožděnou kuklu, silně parazitovaného jedince. Tento jev se vyskytuje zejména v pozdějších fázích infekce, kdy dělnice nestíhají nemocný plod likvidovat včas, nebo u včelstev s horším čistícím pudem.

Samozřejmě, že nemocemi netrpí jen plod, ale i dospělé včely. Na dospělých včelách se ale příznaky nemocí rozeznávají hůře. Nemoc se u dospělých včel zpravidla neprojeví změnami viditelnými lidským okem, ale způsobuje především změny v jejich chování a často zkrácení života.