1.1 Co je mor

Mor včelího plodu je velmi nebezpečná nákaza, která zpravidla končí smrtí napadeného včelstva. Mor způsobuje mikroskopický organismus, bakterie s latinským označením Paenibacillus larvae. České jméno tento bacil nemá. Bakterie se rozmnožuje pouze v těle včelí larvy. Mimo její tělo přečkává v podobě neuvěřitelně odolných spor.

 

ObrMnohovrstevné obaly chrání spory původce moru před nepříznivými podmínkami (foto J . Ludvík)

Onemocnění vzniká, když se do potravy mladých včelích larev dostanou  právě tyto spory. Čím je larvička mladší, tím méně spor stačí k jejímu nakažení. U nejmladší larvy je to asi 10 spor, později více. Spory v žaludku včely vyklíčí, přemění se v tzv. vegetativní stadia, která se rychle množí v buňkách hostitele – včelí larvy. Některé kmeny bacila moru se množí pomaleji, takže larva hyne ve stádiu zavíčkovaného plodu. Jsou i kmeny rychlé, kdy plod hyne ještě před zavíčkováním. Tělo uhynulé včelí larvy se rozpadne na kašovitou zapáchající hmotu, která v buňkách zaschne a vytvoří takzvaný příškvar. Dělnice nakaženou buňku rozeznají a vyčistí, při tom se ale nakazí bacily moru. Samy neonemocní, ale roznášejí nákazu na další zdravé larvy. Rovněž buňky plástů zůstávají zdrojem bacilů. S postupující nákazou se rodí méně a méně mladušek a včelstvo slábne, až uhyne. Zbytky zásob najdou a vyberou včely z okolí, čímž se nakazí další včelstva. K úhynu včelstva dochází často v zimě, kdy je ve včelstvu minimum plodu nebo žádný. Tento úhyn nemusí vzbudit podezření, že jde o mor, a ohnisko moru dlouho uniká pozornosti.

Mor je nebezpečná nákaza ve smyslu veterinárního zákona, jeho hlášení a tlumení je povinné.

Mor včelího plodu není přenosný na člověka.

Je nutno podotknout, že ke vzniku onemocnění nedochází vždy a může k němu přispět nepřiměřený stres včel, jako nedostatečná výživa či parazitický roztoč Varroa. Pokud se na stanovišti prokáže ve včelstvech mor včelího plodu, je skutečně velmi vysoké riziko, že sousedící včelstva mají zvýšený výskyt patogenu, a tak je na místě jednání v souladu s veterinárním zákonem. Každý včelař by si měl uvědomit, že včelstva z morem zasažených oblastí mohou mít zvýšené zastoupení původce, kterému mohou odolávat díky zvýšené odolnosti, ale na druhou stranu mohou taková včelstva sloužit jako přenašeč pro méně odolná včelstva.