2.3 Zvápenatění plodu

Zvápenatění plodu je nemoc hodně odlišná od bakteriálních onemocnění plodu včetně moru a většina chovatelů ji rozpozná díky přítomnosti zvápenatělých uhynulých jedinců. Původce je houba, která proroste  napadenou  larvu a vytvoří kompaktní hrudku, říkáme mumii, která jde z buňky snadno vyjmout. Včely mumie vynášejí a najdeme je na dně úlu, případně před česnem. I zvápenatění laboratoř určí a nebude se zlobit, když takový případ pošlete, přestože se jedná o nemoc, která není zařazena mezi nebezpečné nákazy a nemusí se hlásit.


Obr. 1: Larvy prorostlé houbou Ascosphaera apis (foto D. Titěra)


Obr. 2: Mumie zvápenatění ze dna úlu (foto D. Titěra)