3.1 Preventivní vyšetření na přítomnost původce

Původce moru plodu umí přečkávat, jak již bylo popsáno, téměř neomezenou dobu v podobě spor. Čeká na vhodné podmínky, aby se mohl namnožit do astronomických počtů. Nevadím mu, že zlikviduje hostitele, protože vytvoří novou zásobu spor a cyklus se opakuje. Z hlediska chovatele včel, který mor v klinickém stavu nemá, jsou tři možnosti. Včelstva jsou zdravá a

  • ve včelstvu ani v širokém okolí se nenalézají spory původce moru. Pak nehrozí bezprostřední nebezpečí, že mor vypukne (nepočítáme-li nezodpovědné přesuny).
  • ve včelstvu spory nejsou, ale na stanovišti nebo v doletu včel se bacily původce moru vyskytují. Pak hrozí určitá míra ohrožení včelstev, hlavně kvůli slídění a zalétávání včel.
  • včelstvo nemá klinické příznaky moru, ale ve včelstvu jsou, zatím jakoby spící, původci moru v podobě spor Paenibacillus larvae. Tato včelstva jsou v bezprostředním ohrožení, mor zde může, ale také nemusí propuknout.