3.2 Proč, kde a jak se sbírají vzorky

Včelaři by mělo záležet na dobrém zdravotním stavu včelstev, měl by tedy vědět, do které z výše uvedených tří skupin jeho včelstva patří. Proto si včelaři nechávají samostatně, nebo organizovaně vyšetřit vzorky ze svých včelstev, případně ze včelstev, která chtějí převzít nebo nakoupit. Spory moru mohou být v úlu vlastně kdekoliv. Nedá se vyšetřit celý úl, musíme zvolit nějaký vzorek. Volba vhodného vzorku může zvýšit spolehlivost vyšetření. Je možné vyšetřit mikrobiologicky med, vosk, pyl, samotné včely i plod. První větší akce zaměřené na odhalování výskytu bacilů moru používaly k vyšetření malé vzorky medu. Později se začala vyšetřovat na přítomnost spor moru vosková měl ze dna úlů. V rozsáhlých pokusech, které zahrnuly též několik set vzorků ze zahraničních profesionálních včelích farem, jsme obě metody porovnali. Ukázalo se, že metoda vyšetření měli má vyšší záchytnost než metoda vyšetření medu či cukerných zásob. Při dobré snůšce nebo při krmení se výskyt bacilů v zásobách zřeďuje. Mikrobiologický obraz zachycený z měli je přesnější a spolehlivější.


Obr. 1: Vosková měl napadaná na podložku na dně úlu je vhodnou matricí pro mikrobiální rozbory. (foto D. Titěra)

Odběr vzorků měli se může provádět celý rok, bez ohledu na roční dobu. V zimě je to snadnější, protože měl z víček padá na dno, které je mimo dosah zimního chomáče včel. Včely dno za chladného počasí neuklízejí a z podložky nebo pod sítí varroa dna můžeme vzorek získat. Měl ze dna se v zimním období bez problémů odebírá, podobně jako při kontrole varroázy, ale kdykoliv během zimy. Jako vzorek pro mikrobiologické vyšetření je třeba minimálně kávová lžička měli (přibližně jeden gram). To je určitý rozdíl proti vyšetření na varroázu, kde se požaduje veškerá měl za určené období. Měl ze dna, zvlášť v zimě, je vlhká a náchylná ke zplesnivění. Proto se velmi doporučuje použít pro měl jako obal papírové tubusy, které sají vlhkost. Tubusy mají též těsné zátky, takže nehrozí, že by se při přepravě mohly dostat bacily z jednoho vzorku do jiného.


Obr. 2: Papírové tubusy jsou vhodným obalem pro transport vzorků do laboratoře. (foto D. Titěra)

V létě, kdy včely dno úlu průběžně čistí, zachytává se měl na speciální síťové podložky, vyráběné pro tento účel Výzkumným ústavem včelařským v Dole. Podložka se vkládá do úlu na takovou dobu, aby zachytila opět asi kávovou lžičku měli. To bývá minimálně dva týdny. Když tam bude podložka krátce, vzorek nebude dostatečný. Ponecháme-li podložku na dně moc dlouho, často měl, případně i podložku rozkoušou housenky zavíječe. To hrozí i při dlouhém přechovávání po odběru. Bezprostředně po odběru se tedy každá podložka i s mělí vloží do obálky, označí a odešle do laboratoře v prodyšné krabici.