3.6 Jak snižovat infekční tlak

Infekce je v prostředí, nikoliv ve včelách. Tím se mor liší třeba od viróz. Mor přetrvává ve sporách, nikoliv ve vegetativních stadiích. Spory jsou ale nesmírně odolné, takže strategie není založena na dezinfekci, ale v první řadě na odstranění materiálu, který spory moru může v sobě mít. Tím, že bojujeme se zárodky moru, odstraňujeme zároveň i infekce ostatní.

Základem je pořádek a obecné zásady hygieny. Ve smetí jsou bacily, platí to i na včelíně.

Nepotřebné věci likvidujte, potřebné obnovujte.

Pomáhá výměna den, nástavků, rámků a dalších úlových součástí za úplně nové. Mor je hluboko ve struktuře dřeva. Povrchové opálení nestačí. Úplné spálení je ten správný postup.

Obnova plástů má být pravidelná. Ideální je provozní metoda, která umožní obměnit ročně asi třetinu díla v plodišti. Při volbě úlového systému pamatujme mimo jiné i na tuto zásadu. Zejména při kombinaci velkých rámků v plodišti a malých rámků v mednících není úplně jednoduché obnovu díla zajistit.

Při pozitivních nálezech morových bacilů ve včelstvech, která nemají klinické příznaky, a nejsou tedy úředně ohniskem moru, doporučujeme vyměnit dílo radikálně, a to tak, že smeteme včely na mezistěny, nejlépe na úplně nové rámky do nových úlů. Pokud smetené včely necháme v rojáku opatrně vyhladovět, spotřebují i veškeré zásoby z původního úlu. Po usazení je samozřejmě okamžitě pokrmíme. Toto ozdravení se dá kombinovat i s ošetřením proti varroáze, které je velmi účinné, když ve včelstvu není žádný zavíčkovaný plod. Tato metoda navíc ozdraví včely i od spor nosemy, jejichž hlavní zdroj je také v plástech.

Vedle výměn úlů uvažujme i o změně stanoviště. To je zároveň dobrá příležitost pro zakládání většího počtu stanovišť s menším počtem včelstev.

Dalšími zdroji infekce mohou být opuštěná včelařská stanoviště, případně  i dutiny  po volně žijících včelstvech. Ještě horší jsou ale neopatrovaná  včelstva ve starobylých včelínech, která jsou většinou původem zalétlé roje. Jejich majitelé o včelách mnoho nevědí, občas je vytočí. Inventář bývá polorozpadlý, může být zdrojem nákaz.