3.7 Opakované kontroly

Pokud se na stanovišti včelstev vyskytly spory původce moru, je velice důležité nenechat věci samovolnému vývoji, ale ve smyslu předchozích odstavců nevynechat jedinou příležitost ke zmírnění nebezpečí.

Opakovaně je třeba kontrolovat, jak se situace ve včelstvech vyvíjí. Stejnou metodou, jakou se na spory moru přišlo, provádějí se následné kontroly, nejlépe každoroční, případně i častější. I když nálezy zmizí, nebo výrazně klesají, pokračujeme i dál v započatém úsilí. Negativní výsledek kultivačního vyšetření měli raději berme jako „méně než sto zárodků na gram“.

V době, kdy nacházíme pozitivní výsledky, kontrolujeme jednotlivá včelstva. Když je nebezpečí zažehnáno a výsledky vyšetření jsou negativní, mohou se kontrolovat směsné vzorky ze stanoviště.