4.1 Mohou se včely moru samy zbavit?

Včelstvo má určitou přirozenou imunitu. To znamená, že pokud je jinak zdravé, menší počet bacilů moru propuknutí nákazy nezpůsobí. S nákazou v okolí včelstva přijdou do styku většinou létavky, které se přímo nestýkají s mladým plodem. Pokud se ale bacily moru dostanou ve velkém počtu do zásob, mohou je kojičky přenést na plod, který je velmi citlivý. Včely nemocné larvy poznají a snaží se je odstraňovat. Úroveň čisticího pudu je u různých včelstev různá a hledají se postupy, jak vychovat linie s geneticky daným sklonem k rychlému a důkladnému odstraňování nemocných jedinců. Zatím však tyto vědecké projekty nebyly úspěšné. Když se ve včelstvu zvýší množství bacilů – z jedné rozložené larvy jsou jich miliardy – čisticí aktivity včelstva už nestačí a nemoc propukne naplno a včelstvo zničí.

Z dlouhodobých sledování včelstev s nepatrným nálezem zárodků moru vyplývá, že včelstva se sama bacilů nezbaví, ale dokud je jich málo, nákaza nepropukne. Je to časovaná bomba, mor čeká na příležitost, kdy včelstvo bude oslabeno. Pokud se ale včelař velmi důsledně postará o výměnu dna, nástavků a  díla. Nenacházíme v dalších obdobích už žádné spory, tedy alespoň v takovém množství, aby to laboratoř zachytila. Důležitým předpokladem je odhalení a likvidace případného zdroje nákazy v okolí. 

Metodika měření úrovně čisticího chování včel

Píšeme-li, že projekty selekce včelstev na vyšší čisticí pud nepřinesly dosud výsledky, které by byly použitelné přímo v boji proti klinicky se projevujícímu moru včelího plodu, neznamená to, že nemá cenu v těchto snahách pokračovat. Výběr včelstev na odolnost proti nemocem nemusí a nesmí zůstat jen záležitostí výzkumu a vyšších stupňů chovů matek. Každý včelař může při hodnocení svých včelstev přihlédnout i ke dvěma vlastnostem, které se dnes pokládají za důležité z hlediska zdraví včel. Je to schopnost včel rozpoznat chybný vývoj plodu, případně plod parazitovaný, a odstranit ho (čisticí chování). Tyto vlastnosti je možné sledovat i v široké včelařské praxi. Metoda není náročná na pomůcky, je však náročná na čas.

Jana to: Ze souvislé plochy zavíčkovaného plodu se vykrojí trojúhelníček o straně asi 50 mm orientovaný špičkou dolů. Při větším počtu testovaných včelstev můžeme použít i akumulátorovou vrtačku s válcovým vrtákem a vykrajovat kroužky. Výkrojky se zmrazí v mrazničce. Po několika hodinách, popř. druhý den, se rozmrazí a vloží zpět do otvoru v plástu, odkud byly vyňaty.

Také lze kukly poškodit vpichem tenké jehly (PIN test) vedeným středem víčka až na dno buňky. Potřebný počet buněk vymezíme pomocí šablony.

Ve všech případech včely plást nejprve opraví, brzy však začnou odstraňovat usmrcené kukly.

Pokusnou plochu kontrolujeme každý den až do vyčištění všech buněk. Z každodenních záznamů se včelstva vyhodnocují. Ceníme si zejména těch včelstev, která v opakovaném testu vždy bez výjimky vyčistí vše do 24 hodin. Ve včelstvu, kde po 48 hodinách není usmrcený plod odstraněn, vyměníme matku za hygieničtější linii.


Obr. 1: Test čisticího chování včel na ploše uměle poškozených kukel (foto D. Titěra)

Mají-li být výsledky testů mezi včelstvy srovnatelné, je třeba pokusnou plochu umisťovat do stejného místa plodiště a volit stejně starý plod. Měření je nutné opakovat minimálně třikrát v sezoně a vyřadit hodnoty testu naměřené v době, kdy se výrazně ochladilo nebo zhorší počasí.

Dá se mor včelího plodu léčit?

Není znám žádný lék, kterým by bylo možno včelstva nakažená morem včelího plodu vyléčit. Hlavní problém tkví v tom, že P. larvae je sporulující mikrob, který vytváří nesmírně odolné a dlouho životaschopné spory. Byly pokusy použít proti moru některá antibiotika, ale jejich nasazení jen na čas poněkud utlumí klinické příznaky moru. Na spory však antibiotika nepůsobí. Vzhledem k miliardám životaschopných spor, které jsou v každém nemocném včelstvu, propuká mor po odeznění dávky antibiotik znovu a znovu. Antibiotika mají i další velké nevýhody. Rozhodně neprospívají včelám, protože ničí i užitečnou mikroflóru a patogenní bacily si na ně zvykají. Antibiotika z případných léčiv by se navíc mohla dostat do včelích produktů. Ze všech těchto důvodů není v Evropské unii použití žádných antibiotik ve včelařství dovoleno.

Jak se lze moru zbavit

Mor se dá zlikvidovat radikální metodou, to je likvidací nakažených včelstev a kontaminovaného  materiálu. Aby nedošlo k opakované infekci, je třeba důsledně odhalit i případná další ohniska v okolí. Postup je náročný zejména proto, že se musí bezpodmínečně provést ve vymezeném okolí u všech včelařů. S některými lidmi je spolupráce poněkud obtížná.

Státní veterinární správa vydává na základě platných předpisů, odborných poznatků a dlouhodobých zkušeností metodické návody pro tlumení nebezpečných nákaz.