5.2 Zrušení ohniska

Zrušení mimořádných veterinárních opatření

Zrušení ohniska moru vyhlásí příslušná Krajská veterinární správa ve shodě se zákonem a dalšími předpisy poté, co byla uskutečněna všechna nařízená opatření. Když se to organizačně podaří, je to možné již po třech měsících od likvidace nemocných včelstev. Ochranné pásmo zůstává zachováno po dobu dalších 12 měsíců.

Krajská veterinární správa pak posoudí nákazovou situaci, a pokud jsou výsledky všech opatření příznivé, může povolit zavčelování.

Zavčelení

Pro včelstva je třeba připravit spolehlivě čisté, nejlépe nové úly. Pro převoz smetenců a oddělků doporučujeme také nové obaly, nejlépe jednorázové lepenkové krabice.

Nová včelstva je třeba opatřit z důvěryhodných zdrojů. Požadujte po dodavateli certifikát o vyšetření měli na mor plodu.

Zavčelení je také dobrá příležitost pro nákup kvalitního genetického materiálu z oblastních, rozmnožovacích, případně registrovaných chovů. I tyto chovy by se měly prokázat certifikátem o vyšetření na mor. Včelstva, jak už bylo popsáno, je účelné umístit na nové stanoviště, nikoliv přímo do místa, kde se likvidovalo ohnisko.

Tím ale starosti nekončí, aby veškerá námaha a peníze vynaložené a ozdravení ohniska nepřišly vniveč.

Předcházíme opakované infekci

Pokud se v místě zlikvidovaného ohniska opět objeví mor u nově pořízených včelstev, hovoříme o reinfekci. Neúspěch ozdravných opatření byl v největším počtu zkoumaných případů způsoben tím, že včelaři schovali před likvidací nějaká včelstva, úly nebo plásty.

Důvodem reinfekce mohou být i včelstva neevidovaných včelařů. Není jich mnoho, ale jsou. Neevidovaným včelařům se podobají i neukáznění kočovníci, kteří mění stanoviště bez předchozí domluvy s místní základní včelařskou organizací. Pozor na opuštěné včelíny a stará zařízení. Zažili jsme v terénu případ, kdy v koutě zahrady stál starobylý včelín a majitelé na otázku, zda mají včely, odpověděli bezelstně nezapomenutelnou větou: my nevíme – ony tam někdy jsou a někdy nejsou.

Taková včelstva pak už ale patří mezi zalétlé roje a divoká včelstva. Ta představují nebezpečí zejména v některých oblastech, kde se včelám dobře daří a mají k dispozici přirozené dutiny, v nichž sídlí. To jsou nejen staré stromy, ale i staré stavby. Likvidace těchto včelstev vyžaduje často důvtip a značnou námahu, je však nutná. Dutiny je třeba mechanicky zabezpečit, aby se do nich nemohl usadit další roj. Dá se využít mj. stavební pěna.

Reinfekce může vzniknout, když včely v době bez snůšky slídí a naleznou plásty nebo nádoby od medu v popelnici či na skládce.

Udržování čistoty a preventivní dezinfekce

Zdravé prostředí představují pro včely i mladé plásty. Péče o včasnou výměnu starého díla je zcela v rukou včelaře. V průběhu tří let by se měly vyměnit všechny plásty, převěsit, vyčistit a vydezinfikovat všechny nástavky a hlavně všechna dna.