3.1 Výroba válcovaných mezistěn

Příprava suroviny

Veterinární předpisy nařizují každé komerční výrobně mezistěn provést dezinfekci vosku při teplotě 120 ºC po dobu jedné hodiny. Při výrobě mezistěn pro vlastní potřebu z vlastního vosku je to však jako prevence také velice užitečné. K tepelné dezinfekci je možno využít duplikátory s olejovou náplní a elektrickým ohřevem. Duplikátor plníme voskem bez vody, nastavíme teplotu na 130 ºC a po ohřátí vypneme. Po zchladnutí na cca 80 ºC vosk můžeme použít k odlévání. Při teplotě nad 100 ºC z vosku uniká vázaná voda v množství asi 3 %. Někteří výrobci válců mají v metodice takové odvodnění předepsáno.

Příprava pásů

Příprava patří k nejnáročnějším operacím. Úkolem je připravit voskový pás o tloušťce 4 - 5 mm a minimální šířce rovnající se výšce požadované mezistěny nebo v případě výroby mezistěn do nízkých rámků jejímu dvojnásobku. Existuje několik systémů výroby válcovaných mezistěn, které se odlišují především v přípravě těchto pásů. Jedním je namáčení vlhké desky do sloupce tekutého vosku. Vysokou nádobu vhodného průměru naplníme tekutým voskem o teplotě kolem 70 °C. Do vosku ponořujeme několikrát za sebou, s krátkými pauzami na vychladnutí, vodou nasáklou desku, až se vytvoří potřebná tloušťka vrstvy vosku (cca 4 - 5 mm). Po vychladnutí voskový obal na boku desky odřízneme a sejmeme dva pásy vosku pro následné válcování. Výhodou tohoto postupu je jednoduchost procesu, nevýhodou je poměrně velké počáteční množství vosku a velký zbytek ve vysoké namáčecí nádobě. Tento způsob je vhodný pro včelaře, kteří mají ruční válce, spokojí se s kratšími pásy mezistěn a nevadí jim větší pracnost.

Dalším způsobem je odlévání pásů v korýtkách.  Do plechových misek o šíři požadovaného pásu a délce cca 1 m naléváme vosk o teplotě kolem 70 °C do výše 4 - 5 mm. Misky před naléváním vytřeme separačním roztokem (viz níže). Důležité je, aby se vosk rovnoměrně v misce rozlil, především v příčném směru. Je nutné správně vystihnout teplotu vosku a misek tak, aby se vosk stačil rozlít. Tento způsob je vhodný pouze pro výrobu nízkých mezistěn, není vhodný pro šíře nad 17 cm. Ruční odlití širšího pásu o stejnoměrné tloušťce je prakticky nemožné.

Odlévání desek

K tomuto nejproduktivnějšímu způsobu výroby voskových pásů potřebujeme hladké válce s měnitelnou vzdáleností mezi nimi. Na tomto zařízení se dají pásy válcovat opakovaně, postupně se ztenčují a prodlužují. Výrobcem válců byla např. firma bratří Švarců v Kolči u Prahy. V současné době tyto válce nikdo sériově nevyrábí, dají se občas získat z druhé ruky od dřívějších výrobců mezistěn. Současní výrobci nám dávají možnost využít hladké válce s konstantní mezerou cca 4 mm, které lze využít jen ke kalibraci voskových pásů o něco silnějších.

Desky odléváme do misek vytřených separačním roztokem. Před válcováním desky temperujeme na teplotu cca 40 °C ve vodní lázni nebo tepelné komoře po dobu 7 - 10 hodin tak, aby byly prohřáté v celé své tloušťce.