3.2 Válcování mezi hladkými válci

Odlité desky se mohou kalibrovat mezi hladkými válci s fixní mezerou nebo postupně válcovat na tenčí. U válců zajistíme dokonalé ovlhčení separačním roztokem. Po prvním protažení přiblížíme válce o 2 - 3 mm k sobě a protažení opakujeme. Desky při protahování mezi válci i při vlastním válcování mezistěn nemění svou šíři, ale pouze délku, stávají se z nich pásy. Ze získaných pásů můžeme nařezat díly široké jako požadovaná výška mezistěn. Dbáme na to, aby řezy byly hladké, případné trhliny se při dalším válcování zvětšují. V dalších krocích pásy opakovaně válcujeme až na tloušťku 4 - 5 mm.  Pásy o tloušťce 4 - 5 mm uložíme nejlépe do termostatu a temperujeme při teplotě 30 – 35 °C. Takto jsou připraveny pro vlastní válcování mezistěnových pásů.

Příprava separačního roztoku

Separační roztok je v podstatě roztok smáčedla, jehož úkolem je zamezit přilepení vosku k formě při odlévání, resp. k válcům při válcování. Připravuje se ředěním speciálních koncentrátů vodou na požadovanou koncentraci podle návodu výrobce. Je možné také použít slabý roztok glycerinu, dětského šamponu, popřípadě mýdla. Tradičně se poleva připravovala ze škrobové vody získané vymačkáním nastrouhaných syrových brambor s pořádným přídavkem domácí slivovice.

Válcování mezistěnových pásů

Při válcování postupujeme podle návodu válcovací stolice – soustavy dvou gravírovaných válců se vzorem základů buněk. V současnosti prodávané válce jsou nejčastěji 320 mm dlouhé s přibližně čtyřmi sty buněk na 1 dm². Vyhovují včelám i většině našich včelařů. Základním předpokladem bezproblémové funkce je dokonalé vlhčení obou válců separačním roztokem. Vosk nalepený na válce se velice špatně odstraňuje, při násilném odstraňování může dokonce dojít k poškození matrice. Předpokladem dobrého výsledku je stejná tloušťka vkládaného pásu vosku po celé šíři a absolutní rovnoběžnost os obou válců, tj. stejná mezera mezi válci na obou stranách. Musíme počítat s tím, že vkládaný pás vosku o tloušťce 4 - 5 mm se nám prodlouží asi na pětinásobek. Pásy mezistěn v délce 1 - 1,5 metru můžeme odkládat na sebe, delší pásy doporučujeme navíjet do svitku. Trochu odlišný pracovní postup je u ručních válců v porovnání s válci poháněnými elektromotorem. Před vkládáním pásů vosku mezi válce, jak jsme výše uváděli, temperujeme vosk na teplotu v rozmezí 30 - 35 °C.

Určení optimální teploty vyžaduje určitou zkušenost. Nejvhodnější teplota je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou válců a především kvalitou vosku. Vosk získaný z divočiny nebo z víček je tvrdší, a používáme proto vyšší teploty. Vosk z tmavších souší za použití tvrdší vody je měkčí, a válcujeme jej tedy při nižších teplotách.

Svitky mezistěnových pásů skladujeme při pokojové teplotě.

 Řezání válcovaných mezistěn na požadovaný rozměr a skladování

Pásy nebo svitky mezistěn po rozvinutí v místnosti s minimální teplotou 20 – 25 °C řežeme na pevné podložce na požadované rozměry. Na mezistěnu položíme plechové obdélníkové pravítko a nožem vyřízneme mezistěnu. Pokud jsme volili správnou šíři desky při válcování, popřípadě šíři pásu při namáčení nebo odlévání, nebudou nám zbývat okraje širší než 1 cm. Jednotlivé mezistěny skládáme na sebe a vždy po 10 - 15 kusech je prokládáme lepenkou. Mezistěny se tak vyrovnají. Necháme je několik dnů, pak je balíme nebo upevňujeme do rámků.

Výroba mezistěn odléváním do plochých forem

Tento způsob výroby mezistěn je nejstarší. K odlévání je zapotřebí plochá forma v podobě dvou desek s reliéfem požadované mezistěny. Desky jsou spojené otočnými závěsy, aby šly rozevřít a v zavřené poloze je vymezena dorazem mezera o tloušťce mezistěny. Materiál se v průběhu historie měnil. V muzeích nacházíme i formy cementové. Častější jsou kovové, později s nepřilnavou úpravou (teflon) a nejnověji celoplastové. Technologie lití je spojena s nutností odvádět z formy skupenské teplo tuhnutí. U starých cementových a kovových forem se chlazení neřešilo. Formy méně robustní potřebují chlazení, aby se proces urychlil. Častým řešením je chlazení formy protékající vodou.

Mezistěny se odlévají po jedné, proto je výroba časově dost náročná a hodí se pro včelaře s menším počtem včelstev.

Výroba mezistěn litím na gravírované válce

Nejproduktivnější technologie je lití vosku mezi otáčející se gravírované válce. Zařízení je zpravidla doplněno řezacím zařízením, které formátuje výsledný rozměr mezistěn ve svislém i vodorovném směru. Vzhledem k náročnějšímu seřízení, které zahrnuje mj. temperování suroviny i válců, se tato technologie hodí jen na výrobu větších šarží, řádově od 100 kg výše. Pokud zákazníci požadují mezistěny z menšího množství vlastního vosku (což je pochopitelný trend v návaznosti na problémy s nemocemi a znečištěním vosku), musí počítat s vyššími náklady (čištění a ladění stroje mezi šaržemi).