5.3 Produkce potravinářského vosku

Aby bylo možné použít včelí vosk v potravinářství, musí být naprosto nezávadný. Vosk vyprodukovaný ve včelích voskových žlázách skutečně nezávadný je. Postupně se však znečišťuje a z okolního prostředí se do něj mohou dostat i zbytky nežádoucích chemických látek. Vosk ve včelařství koluje, především se z něj vyrábějí mezistěny, které se vracejí včelám do úlu. Včely při stavbě plástu přidají i nový vosk, ale vosk použitý na mezistěny může být i letitý a znečištěný. Důsledná analytická kontrola každé šarže vosku na všechna možná znečištění by byla tak drahá, že by takový produkt nikdo nekoupil.

Pro potravinářské účely se proto zpracovává včelí dílo postavené bez mezistěn, takzvaná srdíčka, která byla zaplodována maximálně jednou. Surovina může být zmáčknutá, ale nesmí být rozdrobená nebo roztavená. Musí být beze zbytků zásob medu a pylu, bez včelího plodu, nenapadená hmyzem nebo roztoči. V žádném případě to nemůže být vosk z nedostavěných mezistěn.

U každé dodávky od včelařů se kontroluje každý kus plástu průhledem proti světlu. Základním kritériem je tloušťka dna buňky plástu. Vyřazují se i všechny kusy se zásobami, zbytky plodu, viditelným znečištěním všeho druhu a plásty s více než jednou vrstvou košilek. Vosková drť se rovněž třídí zvlášť. Všechny obaly a nádoby, se kterými vosk přijde do styku, musí být vyrobeny z materiálů vhodných pro potravinářství a vosk se zpracovává v destilované vodě. Jedním z důležitých kritérií je naprostá mikrobiologická čistota. Aby mohl být včelí vosk deklarován jako potravinářský, musí být přezkoušen, zda je prostý bakterií Escherichia coli a Salmonella.