1.3 Celý rok proti varroáze


Monitoring moučkovým cukrem nebo ze spadu na dně [ červenec — srpen ]
Kontrolu napadení můžeme dělat oklepem pocukrovaných včel nebo na podložkách. Je-li napadení vyšší, neodkládáme ošetření. Hrozí poškození zimní generace.

Odstranění posledního trubčího plodu [ červenec — srpen ]
Roztoči Varroa destructor dávají přednost trubčímu plodu. Koncem léta přibývá roztočů a ubývá trubčího plodu. Roztoči se na poslední trubčině koncentrují. V době, kdy včely přestávají chovat trubčí plod, se zavíčkovaná trubčina odstraní i s roztoči.

Ochrana dlouhověkých včel [ červenec — srpen — září ]

V tomto období se ve včelstvu již líhnou dlouhověké zimní včely, které musí přežít až do jara. Včely oslabené parazitní a virózami  hynou již v průběhu zimy a může zkolabovat celé včelstvo. Z toho důvodu je vhodné při zvýšené parazitaci aplikovat léčivé přípravky. Na některé účinné látky mohou vznikat rezistence, proto je nutné kontrolovat účinnost léčby monitorováním spadů roztočů na podložku. Opožděná léčba je neúčinná!

Odstranění posledního plodu, klíckování matek [ říjen — listopad ]
Pokud je ve včelstvu zavíčkovaný plod, většina roztočů je na plodu. Fumigace nebo aerosol neúčinkuje na roztoče pod víčky buněk. Pro vysokou účinnost léčení fumigací nebo aerosolem je nutná kontrola, popř. odstranění posledního zavíčkovaného plodu. Plodovaní zastavíme, pokud zaklíckujeme matku. Klícka musí být umístěna v centru plodiště tam, kde byl poslední plod. Včely musí mít k matce dobrý přístup, aby ji mohly ošetřovat. Minimální efektivní doba zaklíckování matky je v tuto dobu 4 týdny (chladno, delší vývoj dělnic). Po chemickém ošetření matky z klícek vypouštíme.

Povinné podzimní léčení [ říjen — listopad — prosinec ]
Dlouholetá zkušenost ukazuje, že nejdůležitější období pro tlumení varroázy je v zimě, kdy jsou včelstva bez plodu a roztoči jsou jen na dospělých včelách. Pro likvidaci všech roztočů jsou nezbytná tři ošetření v odstupu minimálně 2 týdnů. Lze kombinovat ošetření fumigací (aplikace kouře) a ošetření aerosolem (aplikace mlhy pomocí vyvíječe). Aplikační forma je závislá na vnějších podmínkách. Zatímco aerosol lze bez problémů aplikovat i při teplotě pod 10 °C, fumigace je nízkých teplotách neúčinná a přípravek neproniká do zimního chumáče.

Očištění a vrácení podložek [ prosinec ]
Po posledním ošetření počkáme týden nebo dva, až roztoči spadnou na dno úlu. Pak podložky vyčistíme a vrátíme zpět. Necháme v úlech alespoň 30 dnů.

Vyšetření zimní měli [ leden – únor – březen ]
Z podložek sesypeme měl do směsných vzorků za každé stanoviště. Vzorky odevzdáme pro vyšetření na varroázu. V případě silných nálezů veterinář nařizuje v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace nátěr plodu.

Nátěr plodu [březen — duben]

Léčivým přípravkem se natřou víčka plodových buněk. Účinná látka proniká do buněk i mezi dospělé včely. Z hygienických důvodů je nátěr omezen na 10 dm2 plodu, předávkování by mohlo zanechat stopy ve vosku. Účinnost všech aplikací pyrethroidních přípravků se musí kontrolovat, protože se dají očekávat rezistentní populace roztočů v některých lokalitách. Pokud se předchozí léčení provede dokonale, nátěr plodu nemusí být prováděn. Pokud je i po poslední fumigaci nebo aerosolu stále ještě velký spad roztočů, a pokud je čas, je možné požádat veterináře o povolení dalšího zimního ošetření. Tím se dá předejít pracnému nátěru.

Odparné desky s kyselinou mravenčí  [duben — červenec]

Páry kyseliny mravenčí ničí dospělé roztoče a jejich některá vývojová stadia v buňkách zavíčkováného plodu. Lze použít 1−2 krát. Nesmí se však aplikovat při snůšce. Aplikace má souběžný efekt proti nosemové nákaze (ničí spory na plástech) a proti zvápenatění plodu (plod napadený zvápenatěním je po aplikaci kyseliny mravenčí včelami odstraňován intenzivněji).

Tvorba oddělků [ květen — červen ]
Díky rychlému vývoji a vyšší čistící aktivitě oddělků je rozmnožování roztočů v oddělcích pomalejší. Zkušenost však ukazuje, že je nutné varroázu monitorovat a případně doplnit další léčbu.